India

Stichting Een Handreiking

Van 1993 t/m 2008 behartigde de Stichting Een Handreiking de begeleiding van de diaconale projecten van de Tehuisgemeente in Roemenië en India. In samenwerking met de in 2000 opgerichte partnerorganisatie Helping Hands India Trust in Bangarapet (Zuid India) werd de hulpverlening aan de armste bevolkingsgroep aldaar in de loop der jaren uitgebouwd tot een allround pakket van voorzieningen. Momenteel worden meer dan 1000 kansarme mensen bereikt, voor een jaarbudget van slechts € 50.000.
Het geheel omvat dagopvang van kleuters, begeleiding van schoolgaande kinderen, beroepstraining, voorlichting op allerlei gebied, vrouwengroepen (met spaarprogramma’s en microkredieten), medische zorg en opvang van noodlijdende ouderen. Een positief neveneffect is, dat dankzij deze activiteiten enkele tientallen mensen werk en inkomen hebben!

Giften kunnen overgemaakt worden op rekening 43.18.436 van de Stichting Een Handreiking te Groningen.

Werkbezoek 2018 aan Helping Hands