Het Pand diaconaal project

Per 1 januari 2014 gaat het nieuwe Diaconale Project van start, ‘Het Pand’. Er is deze keer gekozen voor een project in de buurt. Er zijn al de nodige ‘Tehuizers’ actief in ‘Het Pand’ en we hopen dat we dit aantal uit kunnen breiden met dit nieuwe Diaconale Project. In samenspraak met o.a. Jan Waanders, wordt het volgende ondersteund door Het Tehuis:

  1. Het aanleggen van een moestuin bij het nieuwe Pand
  2. Ouder- en kind kooklessen
  3. Huiswerkbegeleiding

De moestuin
Het aanleggen van een moestuin bij het Pand is een idee geweest van Paul Kurpershoek. Voor de aanleg moet de grond afgegraven worden en tuinaarde worden opgebracht. Hiervoor is € 1.000,- begroot. Daarnaast wordt er een hek met nooduitgang geplaatst en dit is begroot op € 3.000,-. Daarnaast wordt tuingereedschap en zaaigoed aangeschaft.

Ouder-en kind kooklessen
In een aantal blokken van 4 weken worden kooklessen gegeven aan ouders en kinderen. In het nieuwe Pand wordt een kinderkeuken geplaatst waar de kooklessen plaats vinden onder leiding van een professionele kok. Het doel is om mensen te leren hoe ze een gezonde maaltijd kunnen koken voor weinig geld. Daarnaast proberen we op deze manier ook de band tussen ouders en kinderen te versterken. Vrijwilligers met kooktalent zijn van harte welkom. In het huidige Pand is al veel kookgerei aanwezig. Mogelijk moet dit nog wat uitgebreid worden. Voor de kooklessen worden de boodschappen gekocht en deels gaat de opbrengst uit de moestuin gebruikt worden.

Huiswerkbegeleiding
Voor veel ouders is het moeilijk om hun kinderen te helpen bij het huiswerk en daarom wordt er in Het Pand huiswerkbegeleiding gegeven. Op dit moment zijn er 2 studenten die 3 middagen per week de kinderen helpen met het huiswerk. Zij doen dit 40 weken per jaar. Voor het begeleiden van huiswerk is op dit moment nog een potje met geld beschikbaar, maar dat potje is aan het eind van het jaar leeg. Het geven van huiswerkbegeleiding is voor € 6.000,- begroot. Het plan is om het eerste jaar het geld voornamelijk te besteden aan het aanleggen van de moestuin en de inrichting van de keuken. De jaren daarna gaat het geld besteed worden aan zaaigoed, boodschappen voor het koken en de huiswerkbegeleiding.

nieuw: 13, 18 en 19-12-2015 inlevering kerstpakket
13-03-2015 Projectplan ‘Het Pand’: “Er gaat meer boven Groningen.”
01-03-2015: foto’s van activiteiten in ‘Het Pand’
01-03-2015: nieuwsbrief: Hoe gaat het met ‘Het Pand’?
22-06-2014: openingsweekend ‘Het Pand’
11-10-2013
: artikel: Reformatorisch Dagblad: nieuwe bouw ‘Het Pand’
20-12-2012:
 artikel: ND Missionair werk in Groningse speeltuin
02-11-2012:
 foto’s: ‘Het Pand’: 1e viering
28-10-2012: foto’s: Gezamenlijke dienst met de Martinikerk, presentatie kernteam ‘Het Pand’
17-09-2012: artikel:Nederlands Dagblad: fietsen voor ‘Het Pand’
19-04-2012: artikel:Friesch Dagblad besteed aandacht aan de samenwerking tussen de Tehuisgemeente en ‘Het Pand’
14-04-2012: artikel:Opbouw besteed aandacht aan de samenwerking tussen de Tehuisgemeente en ‘Het Pand’