Zuid-Afrika aidskliniek

In 1992 kon, dankzij een legaat, door de Tehuisgemeente een fonds worden gevormd met het doel om het rendement van dit fonds te besteden aan een diaconaal project, steeds voor een periode van vijf jaar.

Onze gemeente gaf van 1993 t/m 1996 o.a. hulp bij het aanschaffen van landbouwmachines voor het (Hongaars-)Roemeense dorpje Istihaza, waardoor de leef- en werkom­standigheden van de inwoners aanzienlijk verbeterden.
Vervolgens werd in 1997 gekozen voor steun aan een project in Zuid-India. Wat begon met een kleinschalig family-home, is uitgegroeid tot hulpverlening door de organisatie Helping Hands India Trust. Inmiddels is het project opgebouwd tot een groot centrum waar diverse hulp geboden wordt aan verschillende doelgroepen, van jong tot oud.

In 2009 (tot 1 januari 2014) is gekozen voor een project gericht op de aids-bestrijding/preventie op het zendingsterrein in Kwazulu-Natal, Zuid Afrika. Op het terrein van de zendingspost staat de aidskliniek Enkumane. Het hulpaanbod van de aidskliniek bestaat uit het testen van mensen op TBC en/of HIV/AIDS. Dit gebeurt zowel in de kliniek als met behulp van een mobiele kliniek in de omgeving. De medische kant van de TB-behandelingen wordt volledig vergoed door de overheid. Verdere voorzieningen en patiëntenzorg, alsmede het salaris van verpleegkundige Nonhlanhla Phungula worden gefinancierd uit giften, waaronder de bijdrage vanuit ons diaconale project.

De kliniek ziet er op toe dat de behandeling goed verloopt. Patiënten die niet op tijd verschijnen op de kliniek worden thuis bezocht door Nonhlanhla, die sinds 2008 voor de kliniek werkt als TB/HIV/AIDS assistente. Zij verleent zo een uniek stukje thuiszorg. Zij begeleidt een helaas groeiende groep van HIV patiënten en een vaste groep van rond de 10 Aids patiënten. Ook worden er voedselpakketten uitgedeeld, wordt aan wezenzorg gedaan, voorlichting gegeven en er worden bijeenkomsten voor ‘lotgenoten’ georganiseerd.

Individuele bijdragen kunnen gestort worden op
rekening 57.14.59.749 t.n.v. Diaconie NGK te Groningen o.v.v. ‘kliniek Enkumane’