Diaconie en Projecten

Binnen de gemeente hebben diakenen de taak om christelijke, praktische hulp te bieden aan gemeenteleden die in nood verkeren, o.a. door het signaleren van materiële en/of financiële problemen en, zo mogelijk, het oplossen daarvan.

Diakenen verzorgen het maandelijks (laten) bezoeken van ouderen en zieken (georganiseerd door de bezoekerskring). Rond de kerstdagen worden ouderen en (chronisch) zieken bezocht, met name door jongeren. Bij dit bezoek wordt een kleine attentie meegenomen.

Verder dragen zij zorg voor het vervoer van ouderen en hulpbehoevenden van en naar de kerkdiensten. Zij coördineren het verzorgen van bloemen tijdens de kerkdienst.

Diaconaal Platform
De Tehuisgemeente participeert in het Groninger Diaconaal Platform. Hier zijn verschillende diaconale hulpprojecten te vinden van deelnemende kerken en organisaties.

Collectes tijdens de eredienst
Vanuit de diaconie wordt elk jaar het collecterooster samengesteld. De doelen waarvoor gecollecteerd wordt, zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: psychische hulpverlening, vluchtelingenhulp, christelijke organisaties binnen Nederland (doelen voor organisaties in en rond de stad/het Noorden hebben in principe voorkeur boven landelijke organisaties), christelijke organisaties actief in het buitenland en vaste doelen binnen onze eigen kerkelijke gemeente.

Voor laatstgenoemde zijn naast collectes voor het diaconaal project, zending en diaconie een aantal vrije plekken in het collecterooster opgenomen. Hierbij collecteren we voor doelen waarbij voorwaarde is dat gemeenteleden direct persoonlijk en actief betrokken zijn. We vragen gemeenteleden hiervoor doelen aan te dragen. Zie hier voor een overzicht van alle diaconale doelen. Bijdrages voor het diaconale project kunnen gestort worden op NL 08 ABNA 0521 6183 04 t.n.v. diaconaal project Ned. Geref. Kerk.

Giften kunnen gestort worden op NL17 ABNA 0571 4597 49 t.v.n. de diaconie van de Ned. Geref. Kerk.

Gemeentelijke (Groningen e.o.) en landelijke instanties waar u terecht kunt voor vragen en hulp
In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft de Gemeente Groningen een zorgloket geopend. Zorgloket gemeente Groningen is een loket waar u terecht kunt voor al uw vragen over wonen, welzijn en zorg. Zie: www.zorgloket.groningen.nl.

Christelijke zorgaanbieders:

  • Eleos biedt hulpverlening en begeleiding aan mensen met psychiatrische en /of ernstige psychosociale problemen; de cliënten krijgen zo de zorg die aansluit bij hun christelijke geloofsovertuiging.
  • De Driehoek is een laagdrempelige instelling voor christelijke psychosociale hulpverlening. Zij werken vanuit een christelijke levensovertuiging.
  • De STAGG is een instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg, uitgaande van de Nederlands Gereformeerde kerken. Zij geeft vanuit een christelijke levensvisie deskundige hulp bij levens- en gezinsproblemen.
  • Terwille biedt hulp aan mensen met een verslaving én aan hun familie. Ze werken vanuit een christelijke identiteit.

U kunt per mail contact opnemen met de diaconie door hier te klikken. Door op de naam te klikken, vindt u meer informatie.