Jeugdwerk

Het jongerenwerk is verdeeld in meerdere clubs. Er is sinds drie jaar geen aparte catechisatie en club meer.

Jongste club (10-12 jaar)
In deze club is aandacht voor kennis van de bijbel, de bijbelverhalen en de lijn daarin. Dit wordt gezien als basiskennis voor een levende relatie met God. Op de clubavonden is een kennisdeel en een “gezellig” deel. Je kunt daarin zelf meebepalen wat er gebeurt!!

Tienerclub (13-15 jaar)
Een breed scala aan onderwerpen kun je op deze club tegenkomen: zoals bijvoorbeeld ‘het milieu en hoe ga je daar mee om’, ‘Wat geloven die andere kerken nu eigenlijk?’, ‘vluchtelingen’, ‘armoede & rijkdom’ etc. Relevante onderwerpen voor (christelijke) tieners dus! En er is ook alle tijd om met elkaar bij te praten en lol te hebben.

Jeugdkerk (16-18 jaar)
Op deze kring willen we je helpen om keuzes te maken in het overaanbod aan mogelijkheden om gelukkig te worden. We willen je helpen om ‘de relatie met God’ eigen te maken, daar ‘handen en voeten’ aan te geven en om ‘vrucht te dragen’, om maar meteen wat zware termen te gebruiken…

Hierin is natuurlijk veel ruimte voor jouw inbreng, ideeën en dergelijke. Het is tenslotte jullie kring.

Tenslotte
We eindigen het seizoen voor de 10 tot 18 jarigen met een te gek kamp!! Daarnaast zijn er af en toe gezamenlijke activiteiten zoals een sportdag en dergelijke!!

Denk je erover om eventueel belijdenis te doen dan kun je contact opnemen met de coördinator van ons pastoraat.

Verdere informatie is op te vragen via: info@tehuisgemeente.nl