Kinderen

Crèche
Tijdens de dienst is er voor de kleintjes tot 4 jaar oppas.

Kindernevendiensten
Aan kinderen tussen 4 en 12 jaar vertellen we tijdens de kerkdienst (maar niet in de zomervakantie en op 1e kerstdag) in drie leeftijdsgroepen op hun eigen niveau verhalen uit de bijbel, met een toepassing. Ook besteden we dan aandacht aan bidden en zingen. De kinderen verlaten vóór de preek de kerkzaal en komen voor het eind van de dienst weer terug in de dienst. Als we avondmaal vieren, komen de kinderen voor de viering terug.