Kerk en Maatschappij

We geloven dat Gods liefde niet alleen bedoeld is voor ons, maar voor iedereen. En dat het niet alleen gaat om geloven in Hem, maar ook om het concreet handen en voeten geven  aan die liefde. Zoals Jezus zegt:  “Zorg voor mensen die honger en dorst hebben, voor vreemdelingen, voor zieken en gevangenen. Want als je dat voor hen doet, doe je het voor mij.” (Math 25:35-40)

Als gemeente proberen we dat te doen in een project als Het Pand. Ook zijn veel gemeenteleden betrokken bij Present.

Het Pand
De Tehuisgemeente is sinds begin 2012 betrokken bij Het Pand: een missionair-diaconaal centrum van de Martinigemeente dat al ruim 25 jaar in de Korrewegwijk/Indische buurt staat. Verschillende leden van onze gemeente zijn actief voor Het Pand, zoals in jeugdclubs, bij het koken voor buurtbewoners, in het bestuur en in het kernteam. Het kernteam organiseert vieringen en brunches voor de wijk.

In juni 2014 is het nieuwe Pand in gebruik genomen: een prachtig gebouw dat samen met de speeltuinvereniging van de Indische Buurt wordt gebruikt. Sinds de opening van het nieuwe gebouw zijn activiteiten van de Tehuisgemeente zoveel mogelijk in het Pand, zoals jeugdclubs en vergaderingen. De Tehuisgemeente heeft een renteloze lening ter beschikking gesteld aan het Pand.

Per januari 2014 is ‘Het Pand’ als diaconaal project aangemerkt. Dit betekent dat diverse activiteiten worden ondersteund zoals huiswerkbegeleiding en de moestuin.

Zorg voor kwetsbare mensen
Daarnaast zijn veel leden van onze gemeente op andere plaatsen in de stad Groningen en daarbuiten als vrijwilliger actief in de zorg voor kwetsbare mensen. In interviews met een aantal leden krijgt dat werk, dat vaak in stilte gebeurt, een gezicht. Zo kunt u meeleven en meebidden en misschien stimuleert het u om mee te doen.
De interviews kunt u lezen door op één van de regels hieronder te klikken.

nieuwBegeleider bij de TUT-clubwebsite
E-coach bij Agape
Klussen voor Present
Koken in het Pand
Thuishulp voor dementerende ouderen
Voedselbank
Gered Gereedschap
Vrijwilliger bij de kerkdiensten in het Heymanscentrum
Vrijwilliger in de Martinikerk
Kernteam van Het Pand
Projectmanager De Vakantiebank
Bestuurslid bij Stichting Present
Gastvrouw bij het Internationaal Café
Vrijwilliger bij VluchtelingenWerk
Coach bij Exodus

Taalcoach bij Humanitas
Zorg voor dementerende ouderen in het Heymanscentrum
Moeders informeren Moeders